Es requereix rotar la pantalla en format VERTICAL per a visualitzar la web.

MENÚTANCAR
1605 - Son Serra Son Serra de Marina, Santa Margalida Arquitectura i Art Nøra Studio.

Arquitectura i Art

La casa es troba a Son Serra de Marina, nucli ubicat a la badia d’Alcúdia.

 

Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat de soterrani, planta baixa i dos pisos.

 

La seva situació excepcional la separa només 150 metres del mar i 70 d’un bosc de pins.

Aquest entorn, juntament amb una baixa densitat urbana, dona a l’emplaçament unes vistes privilegiades que són determinants per al desenvolupament del projecte.

 

Amb la voluntat de posar en valor el paisatge, es formen una sèrie de pòrtics que l’emmarquen aproximant-lo a la casa.

Les bigues i pilars a través dels quals s’observa la natura acaben configurant un entramat que constitueix l’estructura  portant de l’edifici.

Una estructura que queda vista i és protagonista.

 

La casa emergeix del pendent del carrer com un prisma abstracte, però no s’entén com un volum homogeni sinó com un marc tridimensional on, a més de les vistes, també s’inserten els diferents espais de l’habitatge.

 

La condició de malla es fa evident per l’endarreriment del pla de façana, que queda a l’ombra.

A més, els volums s’aparten de forma diferent a cada planta aconseguint que tots els espais comptin amb un balcó o terrassa pròpia.

Això dona qualitat a cadascuna de les sales i ofereix una diversitat de punts de vista des d’on observar el panorama.

La façana és una projecció directa de l’estructura.

 

En el sentit longitudinal, el seu ritme es veu alterat per un canvi de cota en els forjats intermedis.

Aquest salt no només dinamitza l’alçat, també accentua la divisió interna dels diferents àmbits en què es distribueix la casa, fet que reforça la imatge de contrast entre els pòrtics i els habitacles interiors.

 

Segons el programa es poden distingir cinc zones.

El soterrani fa la funció de garatge.

En planta baixa hi ha els espais de dia: cuina, menjador i la sala d’estar, connectada al rebedor.

La planta primera, a través del canvi de secció, es divideix en dues zones d’habitacions: una per a dos dormitoris simples i l’altra per al dormitori principal. Finalment, la planta segona conté l’estudi que dona accés a la terrassa principal.

 

Tots aquests àmbits es connecten a través d’una escala contínua que ocupa la façana sud.

El seu recorregut provoca que la mirada es dirigeixi cap a l’extrem oposat, permetent una comprensió conjunta dels diferents espais.

 

Una seqüència de prismes, buits i plens, resol la distribució.

Igual que el volum total de la casa, també les diferents zones es poden llegir com a capses dins l’estructura.

Així mateix, noves capses més petites formades pels armaris i els banys s’insereixen dins els cubs i separen les sales de les zones de circulació i servei.

Localització:

Son Serra de Marina, Mallorca

 

Superfície:

208,21 m2 construïts.

 

Client:

Privat

 

Constructor:

Dominique Sansó

 

Col·laboradors:

Miquel Riera Marimon

Arquitecte tècnic

Static

Càlcul estructures

 

Agraïments:

Bon Vivant Concept

Mobiliari i decoració

Tonia Fuster

Il·luminació

 

Andreu Sastre

Fotografia

 

Període:

2016 - 2019

 

Fotografia:

Luís Díaz Díaz.

 

Nøra Studio

Següent projecte

arrow-down
1602B - Joan Carles I 50 -1 Muro, Mallorca Arquitectura i Art Nøra Studio.
1605 - Son Serra