Es requereix rotar la pantalla en format VERTICAL per a visualitzar la web.

MENÚTANCAR
1801 - Swim then rest Santa Margalida, Mallorca Arquitectura i Art Nøra Studio.

Arquitectura i Art

Al Pla de Mallorca trobem una casa de camp per a la qual es construeix una piscina. La seva forma està estretament lligada a dos factors: les condicions del terreny i l’ús que se’n farà.

La casa ocupa l’extrem nord d’una parcel·la allargada en la direcció del pendent, lleugerament descendent de nord-oest a sud-est. Així doncs, la piscina se situa en un punt privilegiat entre la casa i les vistes.

 

La condició panoràmica de la ubicació es potencia amb una planta en forma d’ela. Senyalant dues directrius visuals perpendiculars,
la piscina es fon amb l’horitzó mitjançant la sensació de continuïtat.

 

En contrast amb l’espectacularitat amb què s’emmarquen les vistes, la pròpia piscina passa desapercebuda des del seu entorn a través dels seus colors i materials. D’aquesta manera es vol cedir tot el protagonisme al paisatge.

 

És habitual a la zona veure diferents murets de pedra seca que contenen les terres en forma de marjades. Com si es tractés d’una marjada més, la piscina salva el desnivell del terreny i fa de la pedra la seva pell.

 

Alhora, el color verd dels seus acabats interiors es mimetitza amb la vegetació circumdant i, vista des d’un avió, la piscina mostra l’aparença d’un aljub que serveix per regar el camp d’ametllers.

La piscina són dues piscines en una, no només per la doble orientació a les vistes. Aquesta casa de camp serveix als seus propietaris per fugir del ritme de la ciutat, i ho aconsegueixen amb el descansperò també amb l’exercici físic. La combinació entre esport i relaxació es materialitza en la dualitat de la forma.

 

Una piscina dinàmica, una d’estàtica. Una pensada per nedar, una per seure i contemplar. Com els mateixos nedadors que la gaudeixen, la piscina també fa servir dos braços.

 

En coherència amb la naturalesa del terreny, una de les dues direccions és més llarga, la paral·lela a les corbes de nivell. Aquest braç conté la màxima profunditat de l’aigua al llarg de tot el recorregut i permet ser utilitzat com a carril de natació.

En canvi, el braç curt, paral·lel a la línia de màxim pendent del terreny, es fragmenta i s’esglaona en plans que fan davallar l’usuari progressivament des de la cota d’accés fins a la cota inferior i permeten aturar-se a cadascun d’ells gaudint d’una profunditat diferent.

 

Les superfícies banyades per l’aigua es mostren com una escultura senzilla. Els plans es dobleguen sobre ells mateixos coincidint amb l’especejament de la pedra. Les juntes, les vetes i els diferents tons de verd donen un fort caràcter expressiu a l’escultura, en contraposició a la sobrietat i discreció de la paret seca dels marges exteriors.

Localització:

Santa Margalida, Mallorca

 

Superfície:

86,20 m2 construïts.

 

Client:

Privat

 

Constructor:

Antoni Gost S.L.

Construccions Riutort Serra S.L.

 

Col·laboradors:

Marmoleria Bautista

Acabats interiors

Piscina y Jardín

Coberta i instal·lacions

 

Agraïments:

Bon Vivant Concept

Mobiliari i decoració

 

Període:

2018 - 2020

 

Fotografia:

Luís Díaz Díaz.

Nora Studio.

Nøra Studio

Següent projecte

arrow-down
1908 - GOM Reus, Tarragona Arquitectura i Art Nøra Studio.
1801 - Swim then rest