Es requereix rotar la pantalla en format VERTICAL per a visualitzar la web.

MENÚTANCAR
1908 - GOM Reus, Tarragona Arquitectura i Art Nøra Studio.

Arquitectura i Art

Entre Reus i Tarragona es troba GOmotor. Es tracta d’una botiga de vehicles d’ocasió amb un gran centre d’exposició, ubicada en un recinte de 6600m².

 

El projecte cerca exhibir un elevat estoc de vehicles de la forma més visual possible. Pel seu nombre, és necessari observar-los en filera, però la disposició en bateria només ens mostraria els cotxes frontalment. Aparcats en espiga, en canvi, podem copsar ràpidament la seva imatge general. Per aquesta raó es pren l’obliqüitat de les places com a norma i s’estableix una trama d’eixos en tres direccions en lloc d’una clàssica trama ortogonal. Sobre la triangulació es desenvolupa un sistema estructural que s’estén definint l’àrea del projecte alhora que s’adapta a cada part del programa.

 

El sistema consisteix en un sostre de barres sostingut sobre una agregació d’arbres metàl·lics que es repeteixen. Cadascun dels arbres es forma per un pilar tubular connectat a tres bigues inclinades, o branques, que situen els vèrtexs de la trama on es recolzen les barres convergents.

 

Al límit del complex hi ha quatre naus de planta hexagonal que contenen el programa complementari a la zona d’exhibició. A excepció d’aquest punt, la resta de l’estructura és descoberta. Les barres, a més de determinar l’àrea d’exhibició, il·luminen els vehicles.

Al voltant de les naus, l’estructura general es cobreix generant porxos a una alçada superior. La superposició de cobertes assenyala les zones d’accés, i el canvi d’escala ajuda a articular el paper de les naus dins del conjunt.

 

El tancament de les naus el formen xapes microperforades col·locades sobre graelles de perfils ancorats als pilars. Les cobertes, compostes per plans triangulars en diàleg amb l’estructura general, són de panells sàndvitx.

 

Les quatre naus s’agrupen en dos conjunts: un dedicat a zones de taller mecànic i l’altre al treball d’oficina.

 

L’alçada lliure dels tallers és la de les naus. Això s’aprofita per ubicar-hi un sistema d’elevació dels vehicles, així com una zona aïllada de xapa i pintura.

 

Les naus de treball, en canvi, es divideixen en dues plantes. A la planta inferior se situa una zona de reunió i descans i un espai dedicat a fotografiar els vehicles. La planta superior conté les oficines. Per les característiques d’aquest espai, a diferència de les naus taller, l’interior es revesteix amb acabats que oculten l’estructura portant i aïllen l’ambient climàticament. A la planta baixa la façana s’aixeca del terra deixant una franja visual oberta a l’exterior. A dalt, les finestres corregudes deixen entrar una llum òptima per al treball, filtrada a traves de la xapa.

Localització:

Reus, Tarragona

 

Superfície:

6600 m2.

 

Client:

GOmotor

 

Constructor:

GICSA

 

Col·laboradors:

Sofia Oliva

Arquitecta i Interiorista

Josep Marsal Sans

Arquitecte Tècnic

STATIC

Càlcul Estructura

Xavier Riveiro

Projecte Activitats

 

Període:

2019 - 2021

 

Fotografia:

Luís Díaz Díaz.

 

Publicacions:

Archdaily - Plataforma Arquitectura

Archdaily - Nominació Obra de l'any 2022

Afasia Archzine

Nøra Studio

Següent projecte

arrow-down
1605 - Son Serra Son Serra de Marina, Santa Margalida Arquitectura i Art Nøra Studio.
1908 - GOM