Es requereix rotar la pantalla en format VERTICAL per a visualitzar la web.

MENÚTANCAR
2117 - Casa Lluna Sa Pobla, Mallorca Arquitectura i Art Nøra Studio.

Arquitectura i Art

A la població de Sa Pobla, al nord de Mallorca, trobem un habitatge antic de construcció tradicional i tres plantes situada al centre de la localitat. La casa és objecte d’una rehabilitació en col·laboració amb Studio Malka a través de la qual convergeixen dues mirades, com a manera d'aportar un grau de complexitat i detalls addicionals davant el repte d'actuar en una casa antiga.

 

Mirades que són palpables i podran veure's al llarg de totes les decisions projectuals. Una dualitat en la qual s'enfronten la novetat i el preexistent; el que es manté imperible i el que es recupera; el càlid i el fred.

 

S'ha tractat de reinterpretar la manera de viure tradicional d'una casa compartimentada i fragmentada a una que s'adapta a un habitar més actual, sempre conservant l'hàlit introspectiu i la intimitat cap al cor de l'habitatge: el pati.

La casa es distribueix al llarg de tres estrats i dos volums. La primera de la construccions s'aboca al carrer i al pati al mateix temps; el nivell més baix és al seu torn el més permeable en tota la seva longitud, donant continuïtat des del front i fins al fons. En el primer i segon nivell d'aquesta construcció es desenvoluparà l'ús principal de l'habitatge a través d'una successió de terrasses en secció cap al pati i espais que es modifiquen en la seva distribució per a aconseguir una concatenació cap al pati com a cor de la casa.

 

Per a aconseguir aquesta interacció s'han pres decisions com la d'eliminar un volum annex a una de les terrasses, permetent ampliar l'espai visual, o conservar les baranes originals afegint unes noves en segon pla. Pel que fa al volum en general no s'ha realitzat cap modificació, no obstant això, en la distribució s'han dut a terme canvis, dels quals queda constància a l'interior havent deixat empremta d'aquests allà on han succeït.

En termes d'actuacions generals, s'ha seguit en tot moment una línia respectuosa amb la preexistència. S'han restaurat totes les façanes; recuperant serralleria, revocs i sòcols cap al carrer així com tota la pedra de marès que embolica el pati.

 

Així mateix, s'han dut a terme tota una sèrie d'actuacions a l'interior de la casa i que, novament han tractat de mantenir l'essència de la construcció original al costat d'una mirada més actual. Es decideix mantenir tots els paviments existents i marcar la petjada d'antigues divisions interiors. També es recupera en tota la superfície el paviment hidràulic original tan típic de les cases mediterrànies.

 

Es distingeix la dualitat entre ambients i nivells a través de l'elecció de tons càlids en planta primera i tons freds en planta segona. En la primera, predominen els colors ataronjats que es van trobar en l'estat previ a la reforma en contraposició als enguixats de la nova actuació, tots dos posant-se sobre un sòcol de pedra que recorre tota la planta. D'igual mode, s'introdueix una successió de miralls enfrontats per a crear una major amplitud en els espais de planta baixa com a manera d'enaltir la concatenació, des del més general al detall.

Localització:

Sa Pobla, Mallorca

 

Superfície:

252,73 m2.

 

Constructor:

Construcciones Álvarez Campomar

 

Col·laboradors:

Studio Malka

 

Període:

2022 - 2023

 

Fotografia:

Ricard López

 

Publicacions:

ArchDaily

Archilovers

Afasia Archzine

Divisare

Nøra Studio

Següent projecte

arrow-down
1913 - Forn s'Era Sineu, Mallorca Arquitectura i Art Nøra Studio.
2117 - Casa Lluna