- Habitatge 40 -
En aquest encàrrec tenim com a base la típica tipologia d'habitatge dels anys 40-50. Una estructura de pilars i jàsseres que podria donar peu a espais fluids, esdevé un habitatge excessivament fragmentat on la relació espai útil/espai utilitzat es poc efectiva, igual que l'aprofitament de la llum natural.
La principal estratègia en aquest cas va ser netejar la planta per tal de reduir al mínim els espais de circulació i aconseguir unes visuals més llargues per donar amplitud a la zona de dia. 
El millor rendiment de la nova distribució ens permet eliminar la cambra higiènica exterior i aprofitar la situació per a dotar a l'habitatge d'una nova façana que aporta llum natural a la zona de circulació.
Ens sembla important en aquest tipus de intervencions que els espais puguin tenir dobles usos com el fet de integrar una zona d'emmagatzematge al nou passadís, que a la vegada de ser útil li aporta dinamisme a l'espai.
Back to Top