- Concurs Cartell Sant Antoni Muro 2016 -
Treball de disseny per a publicitar les festes de Sant Antoni de Muro 2016.                                                                                                
Les bases del concurs marcaven la necessitat de plasmar la tradició i la identitat del poble mitjançant tècniques de representació manuals. La barreja d'aquests requisits i de les inquietuds de l'estudi ens porten a una idea interactiva on l'espectador té la possibilitat d'escollir el seu propi cartell. 
Identitat, tradició, fusta i foc són els ingredients que composen el resultat final.
Base DM (650x450mm) perforada a làser
600 llistons fusta (20cm)
1 litre de cola blanca
Pintura acrílica
Foguer
L'estudi valora positivament el resultat final de la peça i de l'acollida que aquesta va tenir a l'exposició. Va ser un bon procés d'aprenentatge on vam ser capaços de materialitzar les nostres idees més abstractes i poder aprendre de les dificultats sorgides.
Agraïm a l' Ajuntament de Muro la convocatòria d'aquests tipus de concurs que incentiven la participació i creativitat ciutadana.
Back to Top