- LFL -
El confort en un habitatge és una qüestió molt important. Sentir-se còmode a casa és el que desitja tothom, i la bona il•luminació natural és un factor clau per poder arribar a obtenir aquestes bones sensacions a més en un clima com el nostre on podem gaudir de tantes hores de llum natural.
El projecte que presentem avui consta d'una reforma en un pis amb una reduïda superfície de façana. La planta actual de l'habitatge fragmenta l'espai en excés i no ajuda a treure el màxim benefici a la poca quantitat de façana exterior de la que disposa. Un llarg passadís distribueix les estances, al final d'aquest queda amagat un pati del qual no es treu profit. A més s'ha de reconvertir el pis en un dúplex per tal d'aprofitar l'espai de la planta superior actualment deshabitada.
El projecte es converteix en una recerca de la llum natural, per això es proposen espais oberts i visuals llargues per evitar sensacions ofegades. D'un principi som conscients que per la geometria de la planta serà difícil il•luminar naturalment el centre de l'habitatge, per això la casa es converteix en una seqüència de llum-fosca-llum, aprofitant l'espai central per a col•locar les zones de circulacions verticals i els espais servidors.
Back to Top