_Casa a Platja d'en Bossa, Eivissa.
L’encàrrec consisteix en fer una casa a un emplaçament fortament condicionat per la poca intimitat que té degut als edificis veïns de dues i tres plantes.
Després de llargues converses amb els clients, arribem a la conclusió que ha de ser un habitatge unifamiliar que pugui servir tant per a turistes d’estada curta com per a hostes de temporada baixa.
Amb una ocupació baixa, del 35% i una parcel·la molt petita, decidim entendre el límit d’aquesta com la última façana i els espais “entre pells” els destinats al programa.
El pati passa a ser el centre de gravetat d’aquesta casa amb caràcter introvertit. Al nord d’aquest les peces de nit i al sud, les de dia.
Amb tot, llegim aquesta casa amb una doble clau estiu-hivern, i la manera de “conquerir” els espais canvia depenent de les circumstàncies d’ocupació i temporada. 
Actualment seguim treballant en aquest projecte amb molta il·lusió per poder veure-ho construït en un futur no molt llunyà!​​​​​​​
Back to Top